ISONEM SOIL WATER TRAP – Hợp chất giữ nước cho đất trồng cây

2.400.000 

ISONEM SOIL WATER TRAP là phụ gia bổ sung khả năng hấp thụ nước cho đất,  có khả năng hút nước tuyệt vời (có thể hút nước gấp 600 lần thể tích của nó). Soil water trap là một loại polymer được sản xuất đặc biệt cho các trường hợp cần phải tưới thường xuyên và tiêu thụ nhiều nước, khu vườn, nhà kính và các công trình cảnh quan. ISONEM Soil water trap giúp giữ nước mưa và nước tưới trong đất và cung cấp ngược lại cho cây trồng khi nắng hạn, nước được giữ lại xung quanh gốc cây và tạo thành bể chứa nước tự nhiên và lâu dài cho đất trồng và cây cối.